Bérlési feltételek

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Bérlő lehet minden olyan természetes személy, vagy hivatalos céges megrendelés esetén minden olyan Magyarországon bejegyzett, cég által hivatalosan megbízott természetes személy (Továbbiakban: Bérlő), aki:

  • magyar állampolgár,
  • 18. életévét betöltötte,
  • magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik és
  • rendelkezik a bérlési feltételekben előírt érvényes igazolványokkal a bérlés kezdetekor

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Bármely eszköz bérlésének feltétele a Bérlő eredeti, érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása, melyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérlési idő végét. A Bérleti szerződés (Továbbiakban: Bérleti szerződés) mellékleteként a szükséges igazolványok másolata szükséges. A másolatot a bérlés megkezdésekor cégünk munkatársa elkészíti, az átvétel előtti adminisztráció felgyorsítása érdekében Bérlő elküldheti előre a hello@akciokameraberles.hu e-mail címre. Cégünk, a GPS Expert Kft. (Továbbiakban: Bérbeadó) fenntartja a jogot további dokumentumok bekérésére (pl. egyéb, személyazonosságot igazoló okmány vagy CPS tagsági kártya).

BÉRLÉS FOLYAMATA

Bérlő a info@sasfly.net email címre küldött levélben, a goproberles.com honlapon található űrlapon vagy a +36 20 220 33332 telefonszámon tudja lefoglalni a bérelni kívánt eszközöket. A foglalást maximum 3 hónappal előbb lehet leadni és a bérlési idő maximum 30 nap lehet. 30 napot meghaladó bérleti idő esetén a info@sasfly.net e-mail címen vagy a +36 20 220 33332 telefonszámon lehet érdeklődni a várható díjakkal kapcsolatban. A bérlési időpont módosítását és lemondását minden esetben írásos formában áll módunkban elfogadni. A bérelni kívánt eszközöket személyesen – a 1116 Budapest Fehervari ut. 168-178/B szám alatt található átvételi helyen – a Bérleti szerződés megismerése és annak aláírása, valamint a bérleti díj és az óvadék (kaució) megfizetése után lehet átvenni. Az eszközöket a Bérlő köteles tételesen átvenni és visszaadáskor tételesen átadni. A Bérlő a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hiányért, sérülésért, törésért és repedésért felelős, mely károk kijavítási költségét a Bérlő köteles a Bérbeadó számára megfizetni. Valamennyi, a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kár összegének felső határa az egyes termékekhez rendelt leltári érték. Elvesztés vagy gazdaságtalan javíthatóságot eredményező hiba esetén a bérelt eszközök Bérleti szerződésben feltüntetett értéke fizetendő. A Bérleti szerződés a Bérlő számára átruházási jogot nem biztosít, így a Bérlő a bérelt eszközöket harmadik fél számára nem adhatja át. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt eszközök mindvégig a Bérbeadó tulajdonát képezik. A bérleti időszak alatt a bérelt eszközökben bármilyen természetes úton, rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett meghibásodás esetén a Bérlőnek a  Bérbeadó felé kártérítési kötelezettsége nem keletkezik. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra és a Bérleti szerződés felmondására ha a Bérbeadó megítélése szerint, a leendő Bérlő a készülék használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.

BÉRLÉS IDEJE

A minimális bérlési idő 1 nap. A bérelt eszközök átvétele és leadása az előre egyeztetett időpontban lehetséges. A minimális bérlési időn, azaz 1 napon belül visszaszolgáltatott eszközök esetében egységesen 1 napi bérleti díj kerül kiszámlázásra. Hétvégi kölcsönzés esetén a hétvégi kedvezmény csak a péntek délutántól hétfő délelőttig tartó bérlés esetén lép érvénybe. Ilyenkor a péntek-szombat- vasárnap-hétfő napokat átölelő bérlési időszakra 4 bérleti nap helyett mindössze 2 nap kerül kiszámlázásra. A bérleti idő meghosszabbítása csak személyesen, a bérelt eszközök visszaszállítása és új bérleti szerződés megkötése után lehetséges. Telefonon, vagy e-mailben bérlési idő meghosszabbítása nem lehetséges. Az eszközök el-, és visszaszállításáról minden esetben a Bérlő gondoskodik. A szállításból adódó esetleges problémákért, károkért a Bérlő felel.

DÍJSZABÁS, KAUCIÓ ÉS FIZETÉS MÓDJA

A bérleti díj tartalmazza a kiválasztott eszközt és az alap tartozékokat (töltő kábel, kameráknál memóriakártya). Opcionális tartozékok kiválasztása esetén további díj kerül felszámításra. A bérleti díj egy összegben a bérlés kezdetekor előre fizetendő készpénzzel vagy bankkártyával a helyszínen. A letéti díj (továbbiakban: Kaució) az egyes eszközök leltári értékével megegyező összeg. A bérelhető eszközöknél feltüntetett Kauciót a bérleti díjjal egy időben kell kifizetni. Amennyiben a kaució összege bankkártyával kerül kifizetésre, akkor a letét összegének 3%-a kezelési költségként hozzáadódik a bérleti díjhoz! Átutalás esetén ez az extra költség 2%. A Kaució visszafizetése a bérelt eszközök visszaszolgáltatásakor történik. Amennyiben a bérelt eszközök nem rendeltetésszerű használatból eredően kijavításra vagy tisztításra szorulnak, annak költsége a Kaucióból levonásra kerül és a kijavítás vagy tisztítás költségével csökkentett összegű Kaució kerül visszafizetésre. A Bérbeadó tudta és írásos belegyezése nélküli bérlési idő hosszabbítása esetén késedelmi díjat (kötbért) számítunk fel, mely a bérelt eszközök nettó bérleti díjának kétszerese naponta. A késedelmi díj kifizetéséig a letéti díjat részben, vagy egészében visszatartjuk.

BÉRLETI KONSTRUKCIÓ

A bérleti feltételek megismerése, elfogadása, a Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint Bérleti szerződés aláírása, a szükséges iratok lemásolása, a bérleti díj és az óvadék összegének megfizetése után a Bérlő átveheti a bérelni kívánt eszközöket.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A foglalást követően a Bérlőnek a teljes bérlési időtartamra vonatkozó bérleti díjának 25%-a válik fizetendővé, amennyiben a lemondás a rögzített bérlési időszak első napját megelőző 3 munkanapon belül történik. A bérleti időszakot legalább 4 (négy) munkanappal megelőzően eszközölt lemondás esetén a lemondás nem jár fizetési kötelezettséggel. Lemondást csak írásos formában fogadunk el. Kérjük, hogy minden alkalommal tüntesse fel a foglalás sorszámát, mely a könnyebb beazonosíthatóság miatt szükséges.

GoPro bérlés